Werkwijze

Werkwijze

Afspraak maken
Dit kunt u telefonisch, via de mail of via de online agenda (Bodegraven Body&Mind) doen. U krijgt een bevestiging van de afspraak en u ontvangt een kort intakeformulier. Hierin staan vragen als: wat zijn uw klachten op dit moment, wat is uw ziektegeschiedenis en wat is uw doel van de behandeling.

De behandeling
De eerste behandeling bestaat uit een uitvoerig anamnesegesprek, aangevuld met doormeten met behulp van de Lecher-Antenne. Hiernaast zal ik uw pols voelen en naar uw tong kijken. Op basis van deze gegevens wordt de diagnose gesteld. De behandeling bestaat uit het plaatsen van dunne naaldjes. Tijdens de behandeling voel ik een aantal keren uw pols. Als de behandeling na 15-20 minuten klaar is, verwijder ik de naalden en bent u klaar. Voor volwassenen duurt een eerste consult 60-90 minuten. Voor kinderen 45-60 minuten.

De vervolgbehandelingen beginnen met een kort gesprek.  Veranderingen en resultaten ten aanzien van de voorgaande behandeling worden doorgenomen, samen met de nieuwe metingen van de Lecher-Antenne die het verloop van uw klacht goed kunnen weergeven. Ook kijk ik weer naar uw tong en voel ik uw pols. Op basis van de nieuwe gegevens wordt de behandeling aangepast en ingezet. Een vervolgconsult duurt 45-60 minuten. Voor kinderen 30-45 minuten.

De behandelfrequentie
De behandelfrequentie is afhankelijk van uw klacht en kan variëren van 1 x per week tot 1 x per 4 weken, dit gaat in overleg met u. In het begin is het meestal wekelijks, in de loop van de behandeling kan de tussentijd steeds langer worden, dit merkt u zelf omdat de klachten waar u voor gekomen bent langer wegblijven. De behandeling kan in overleg met u ondersteund worden door middel van homeopathische druppels, het herstel kan hiermee vlotter verlopen.

Het aantal benodigde behandelingen  is persoonsgebonden, afhankelijk van de aard van de klacht en hoelang uw klacht al bestaat. Na ongeveer 3 consulten verwacht ik een verbetering ten aanzien van uw klacht, is dit niet het geval dan bespreken we samen of het zin heeft om de behandeling voort te zetten.